Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lavangen Idrettsforening

Møte

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lavangen Idrettsforening. Årsmøtet avholdes søndag den 22. april 2018 klokken 17.00 på Kantina, Lavangen skole. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på https://lavangenif.no/2018/04/innkalling-ekstraordinaert-arsmote-lavangen-idrettsforening/ For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt […]