Møte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lavangen Idrettsforening

Facebook
Twitter
LinkedIn

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lavangen Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes søndag den 22. april 2018 klokken 17.00 på Kantina, Lavangen skole.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på https://lavangenif.no/2018/04/innkalling-ekstraordinaert-arsmote-lavangen-idrettsforening/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lavangen Idrettsforening 2018