Ingen skal falle ut av barne- og ungdomsidretten på grunn av familiens økonomi. Derfor har Lavangen Idrettsforening sammen med Lavangen kommune og Troms og Finnmark idrettskrets etablert et solidaritetsfond for medlemmer i Lavangen Idrettsforening.

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal brukes til å dekke deler av deltakerkostnadene for barn og ungdom, for eksempel treningsavgift, medlemskontingent eller deltakelse på turneringer. Målgruppa er medlemmer i aldersgruppa 4-17 år der økonomi kan være en barriere for idrettsdeltagelse.

Retningslinjer for solidaritetsfondet til Lavangen Idrettsforening:

Søknads skjema