Økonomi

Oppgjørsskjema for kontanter ved arrangement

Fullmaktsmatrise

Informasjon om sending av faktura til Lavangen Idrettsforening

Reiseregning og utleggs refusjon

Andre rutiner

Krav om politiattest i Lavangen Idrettsforening