Lavangen Idrettsforening benytterseg av idrettsoppgjor.nif.no for reiseregninger og refusjon av utlegg. Gjennom denne tjenesten logger du inn med Idrettens ID og kan derreter fyller ut skjem som går direkte til idrettslaget.

Lavangen Idrettsforening benytter dette tjenesten til alle dommerregninger, reiser og refusjon av utlegg.

Idrettsoppgjør er et tilbud til alle organisasjonsenheter tilknyttet Norges idrettsforbund, for digitalisert innsending og oppgjør av krav knyttet til honorarer, kjøregodtgjørelse, diett, utlegg og andre refusjoner.