Lavangen IF har en egen trim gruppe som har et stort utvalg av aktiviteter for alle aldersgrupper.

Her er en oversikt over de forskjellige gruppen og hvilke tider de er i Lauvhallen (LIF sine aktiviteter er merket med gult):

https://www.lavangen.kommune.no/getfile.php/5060847.2535.iknpbl7usnqmlb/Lauvhallen+2022-2023.pdf

LIF Allidrett, friidrett og trimgruppa