Innkalling til årsmøte i Lavangen Idrettsforening

Møte

Styret innkaller herved til årsmøte i Lavangen Idrettsforening. Årsmøtet avholdes søndag den 18. februar 2018 klokken 18.00 på Lavangen Frivilligsentral. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. februar 2018 til post@lavangnif.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet […]