Møte

Innkalling til årsmøte i Lavangen Idrettsforening

Facebook
Twitter
LinkedIn

Styret innkaller herved til årsmøte i Lavangen Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes søndag den 18. februar 2018 klokken 18.00 på Lavangen Frivilligsentral.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. februar 2018 til post@lavangnif.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://lavangenif.no/2018/01/innkalling-arsmote-lavangen-idrettsforening/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

 

Se sakspapirer under her:

Innkalling til årsmøte i Lavangen Idrettsforening 2018

Sakspapirer årsmøte for idrettåret 2018

Rsultat- og balanseregnskap for LIF 2017

 

Årsrapporten for miniputt 6-7 år

Årsrapporten for jenter 9 år

Årsrapporten for gutter 9 år

Årsrapporten for 11 års laget

Årsrapporten for gutter 12 år

Årsrapporten for G14

Årsrapporten for A-laget