Innkalling til årsmøte 2023 i Lavangen Idrettsforening

Møte

Styret innkaller herved til årsmøte i Lavangen Idrettsforening. Årsmøtet avholdes søndag den 19. februar 2023 klokken 17.00 på Lauvhallen. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. februar 2023 til post@lavangnif.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på […]