Innkalling til årsmøte i Lavangen Idrettsforening og protokoll

Møte

Styret innkaller herved til årsmøte i Lavangen Idrettsforening.  Årsmøtet avholdes søndag den 9. februar 2020 klokken 17.00 på Lauvhallen. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. februar 2020 til post@lavangnif.no.  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på […]