Snow Rabbit 3 tråkkemaskin

Tråkkemaskin – Gi ditt bidrag

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lavangen IF skal investere i en tråkkemaskin – et stort løft for idrettsforeningen og oss som bor i Lavangen. Vi håper du blir med på et spleiselag slik at det fortsatt blir flott å gå på ski i Lavangen!

Lysløypen i Skavmodalen er daglig brukt av barn, unge og voksne til skiaktivitet, her arrangeres det også Tirsdagsrenn som har opp mot 80 deltakere.
Spanstind Rundt har de siste årene hatt 400-500 deltakere. Spanstind Rundt er nå blitt et av de største største turrennene i Nord-Norge.
Løypene brukes mye gjennom hele skisesongen, dette løypenettet utgjør til sammen 50 kilometer.

Tråkkemaskinen koster 1.074.375 kroner, det er innstilt at Lavangen IF får 300.000 kroner i støtte fra Troms Skikrets.
Den skal bestilles nå i januar, så vær rask og hjelp oss.

Vi har enda et stykke igjen før hele finansieringen er på plass, og har derfor startet kronerulling blant bedrifter, lag, foreninger og privatpersoner.

Innbetalinger gjøres til kontonummer “4520 10 53793” og merkes med “Tråkkemaskin”

Man kan også gi via VIPPS til «Lavangen IF – Tråkkemaskin» eller 86445.

 

Vi er takknemlig for alle bidrag!

Hvis du ha spørsmål kan dere ta kontakt med Håkon Nygård, tlf. 93033224 eller e-post hakon@lavangenif.no