Endelig er det tid for frisvømming igjen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Innlegg
Fredag 17. oktober blir første gang det blir frisvømming i høst.
17.00-18.00: Fra 0 år opp til 1. klasse
18.00-19.00: Fra 1. til 4. klasse
19.00-20.00: Fra 5. klasse og oppover
Inngang 30 kr
Barn som ikke er svømmedyktige må ha foreldre/foresatte tilstede, i tillegg til badevaktene som er der. –
Lavangen Idrettsforening.