Ballspill for barn

Allidrett barn

Vi har startet opp ballspill for unger fra 5. klasse til og med 8. klasse i Lauvallen på torsdager fra klokken 18.30 til 20.00. – Lavangen Idrettsforening.