Møte

Innkalling til årsmøte i Lavangen Idrettsforening 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Styret innkaller herved til årsmøte i Lavangen Idrettsforening. 

Årsmøtet avholdes søndag den 9. mai 2021 klokken 17.30 på Lauvhallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2. mai 2021 til post@lavangnif.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://lavangenif.no/2020/11/30/innkalling-til-arsmote-i-lavangen-idrettsforening-2021/

Sakspapirer til årsmøte

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret