Allidrett barn

Medlemskontigent 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

Idrettsstyret har vedtatt å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Dette resulterer i at det kun er MinIdrett som kan brukes fra nå.


Du kan melde deg inn, sjekke ditt medlemskap eller betale inne på MinIdrett.no

Hvis du har spørsmål om kontigent eller faktura, eller vil ha opprettet familiekontigent send e-post til: post@lavangenif.no
Hvis du har tatt kontakt på e-post så kan du avvente med å betale fakturan til du får en ny (den gamle vil bli kreditert).

Medlemskontingent 2019:

  • Barn 0-19 år: 300 kr
  • Voksen 20-69 år: 400 kr
  • Voksen over 70 år: 300 kr
  • Støttemedlem: 150kr
  • Familie (inkluderer barn): 600 kr
    • NB! Viktig at både foreldre og samtlige søsken registreres ved bruk av familiemedlemskap.
  • Spilleravgift 0-19 år: 400 kr
  • Spilleravgift 20 år og oppover: 1300 kr
  • Treningavgift Lauvhallen (inkluderer: Zumba, Gubbetrim, Dametrim, osv): 300 kr

For deg som vil delta på Zumba, Gubbetrim, Dametrim, osv. må du betale deltakeravgift på 300 kr i tillegg til ordinært medlemskap.

Dessverre på grunn av begrenset funksjonalitet i Norges idrettsforbund sine løsninger som vi er pålagt å bruke så vil de forkjellige typene kontigenter og avgifter bli fakturert hver for seg.