Møte

Innkalling til årsmøte i Lavangen Idrettsforening

Facebook
Twitter
LinkedIn

Styret innkaller herved til årsmøte i Lavangen Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes søndag den 17. februar 2019 klokken 17.00 på Lauvhallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. februar 2019 til post@lavangnif.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://lavangenif.no/2019/01/08/innkalling-arsmote-lavangen-idrettsforening/For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Årsrapporter for fotballlag: