Medlemskontigent 2019

Idrettsstyret har vedtatt å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Dette resulterer i at det kun er MinIdrett som kan brukes fra nå.


Du kan melde deg inn, sjekke ditt medlemskap eller betale inne på MinIdrett.no

Hvis du har spørsmål om kontigent eller faktura, eller vil ha opprettet familiekontigent send e-post til: post@lavangenif.no
Hvis du har tatt kontakt på e-post så kan du avvente med å betale fakturan til du får en ny (den gamle vil bli kreditert).

Medlemskontingent 2019:

  • Barn 0-19 år: 300 kr
  • Voksen 20-69 år: 400 kr
  • Voksen over 70 år: 300 kr
  • Støttemedlem: 150kr
  • Familie (inkluderer barn): 600 kr
    • NB! Viktig at både foreldre og samtlige søsken registreres ved bruk av familiemedlemskap.
  • Spilleravgift 0-19 år: 400 kr
  • Spilleravgift 20 år og oppover: 1300 kr
  • Treningavgift Lauvhallen (inkluderer: Zumba, Gubbetrim, Dametrim, osv): 300 kr

For deg som vil delta på Zumba, Gubbetrim, Dametrim, osv. må du betale deltakeravgift på 300 kr i tillegg til ordinært medlemskap.

Dessverre på grunn av begrenset funksjonalitet i Norges idrettsforbund sine løsninger som vi er pålagt å bruke så vil de forkjellige typene kontigenter og avgifter bli fakturert hver for seg.

Innkalling til årsmøte i Lavangen Idrettsforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Lavangen Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes søndag den 17. februar 2019 klokken 17.00 på Lauvhallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. februar 2019 til post@lavangnif.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://lavangenif.no/2019/01/08/innkalling-arsmote-lavangen-idrettsforening/For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Årsrapporter for fotballlag: